Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

ordinarylove
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastarryeyed starryeyed
ordinarylove
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek

May 29 2019

ordinarylove

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
ordinarylove
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viaicannotremember icannotremember
ordinarylove
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viaicannotremember icannotremember
ordinarylove
7367 513a 500
Reposted frompiehus piehus viaicannotremember icannotremember
ordinarylove
ordinarylove
8415 6410 500

November 09 2018

ordinarylove
ordinarylove
4175 1dff
These apartments belong to Chandler & Joey and Monica & Rachel.
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajunior13 junior13

November 06 2018

ordinarylove
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)

October 31 2018

ordinarylove
8884 0b2a
Reposted fromRowena Rowena viaerrortryagain errortryagain
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaerrortryagain errortryagain
ordinarylove
1492 7983
Reposted frompeper peper viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra

October 28 2018

ordinarylove
3350 752c 500
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa vialiliowadusza liliowadusza
ordinarylove
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
ordinarylove
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted frompasazerka pasazerka viaszydera szydera

October 19 2018

ordinarylove
ordinarylove
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
ordinarylove
7474 a6ce 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl