Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

ordinarylove
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychojunkie psychojunkie
ordinarylove
5009 4e98
Reposted fromsoftboi softboi viaSapereAude SapereAude
Sponsored post
feedback2020-admin
ordinarylove
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSapereAude SapereAude
ordinarylove
ordinarylove

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

June 14 2019

ordinarylove
8812 a5a9 500

eligy:

l’après-midi au Louvre | part I

Reposted fromfukuku3 fukuku3 vianiskowo niskowo
ordinarylove
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
ordinarylove
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle vianiskowo niskowo
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo

June 07 2019

ordinarylove
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianaobcasach naobcasach

June 06 2019

ordinarylove
6119 3279
ordinarylove
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viasgrialux3 sgrialux3
ordinarylove
1278 2989
Reposted frompunisher punisher viabeltane beltane

June 04 2019

ordinarylove
5898 c011 500
Reposted fromhormeza hormeza viaicannotremember icannotremember
ordinarylove
ordinarylove
ordinarylove
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaicannotremember icannotremember
ordinarylove
ordinarylove
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...