Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

ordinarylove
ordinarylove
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak vianergo nergo
ordinarylove
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viasoundofsilence soundofsilence
ordinarylove
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacudoku cudoku
ordinarylove
1207 7f24 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianattaly nattaly
ordinarylove
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood viatazniebieskimi tazniebieskimi
ordinarylove
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWeroniikaa Weroniikaa
ordinarylove
6879 066a
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianattaly nattaly
ordinarylove
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapuremindx puremindx
ordinarylove
6920 0d16
na bank anoreksja.

March 22 2017

ordinarylove
6528 0925
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viazupson zupson
ordinarylove
5589 50de
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viawiksz wiksz
ordinarylove
ordinarylove
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianergo nergo
ordinarylove
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viamidaj midaj
ordinarylove
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamarcinmarcin marcinmarcin
ordinarylove
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxannabelle xannabelle
ordinarylove
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ordinarylove
7585 1b71
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl