Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

ordinarylove
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
ordinarylove
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaszydera szydera

May 24 2017

ordinarylove
1332 170c
Reposted fromcalifornia-love california-love
ordinarylove
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
ordinarylove
ordinarylove
ordinarylove
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viamymindneversleeps mymindneversleeps
ordinarylove
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

May 23 2017

ordinarylove
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viamyszka0017 myszka0017
ordinarylove
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
7631 7265 500
Reposted fromkimik kimik viabe-yourself be-yourself
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaviolethill violethill
ordinarylove
Reposted fromredsth redsth viawindingroads windingroads
ordinarylove
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaviolethill violethill
ordinarylove
2217 2e81
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaviolethill violethill

May 18 2017

ordinarylove
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
ordinarylove
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Breaks my heart every time.
Reposted frompapaja papaja viatoniewszystko toniewszystko
ordinarylove
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
ordinarylove
0230 dca2

May 17 2017

ordinarylove
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl